Tip!

Bij gebruik van een vlakspaan, deze onder een hoek van ongeveer 45 graden houden.